G�zelim Malatyam�z�n d�nya �ap�ndaki kay�s�s�n�  tan�tmak biraz garip bir his.Zaten bilmeyen yok.Burada i�in biraz teknik boyutu ve verileriyle alakal� detayl� bilgilere yer veriyoruz.Bilgiler Okul taraf�ndan verilmi�tir.Bu bilgileri derlenip ManadoLu com Y�neticileri taraf�ndan projeye �evrilmi�tir.2002

T�rkiye'de Malatya Kay�s�s�
D�nYa'da Kay�s�
Tarih�e ve detaylar