Denemeler
A A E Y
Rolleri Tanr� Da��t�r
K�t� Son
Kumdan Kale
4. Liste
Pamuk �eker
Ana Cadde No:21
Shizofrenia
Nemesis
No Name
Kesilmi� Kam��lar

 
Hayat a�lamak ve g�lmekten ibarettir.Basit ve sadedir.Onu karma��k k�lan bizim olaylara bak�� a��m�zd�r.Asl�nda her�ey birbirinin ayn�d�r ama her�ey ayn� g�r�lmez.Nas�l bir pencereden bak�yorsan�z, �yle g�r�rs�n�z y�ld�zlar�, g�ne�i, ay�.Kendi penceremizden sizin pencerenize ge�meye �al��t�k.Denedik.Profesy�neller bile dener asl�nda, sadece dener.Buradaki �slup yazarla orant�l� olarak a��rla�abilir.Edebi bir altyap�n�z olursa denemeleri okurken daha rahat edersiniz. 

A�k�m�z Ankara'n�n En B�y�k Yang�n�                FredDurst
Rolleri Tanr� Da��t�r, Biz Sadece Oynar�z               CanerboY
K�t� Son                                                                 inGiLiZ
Kumdan Kale                                                            FredDurst
4. Liste                                                                      Bourreau
Pamuk �eker                                                        FredDurst
Ana Cadde No:21                                                   Z.Z Jeromm.
Shizofrenia                                               Deputy Governer Danforth
Nemesis                                                               FredDurst
No Name                                                                 FredDurst
Yar�m Kalan A�klar, Kesilmi� Kam��lar                    FredDurst


Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu