[ Kafa dEnGi~Samimi ]

 

<ManadoLu> Yettiniz ama karde�im ben ne zaman haz�r olaca��m?

<Y�netim> K�zma be g�zelim u�ra��yoruz i�te sen de biliyosun halimizi gece g�nd�z site...

<ManadoLu> Ne sitesi Lan..��iniz g�c�n�z gezmek tozmak.Y�ll�klar� bile ka� ayda yapt�n�z

<Y�netim> Ya bak sen de s�yledin y�ll�klar bitti.S�ra sende i�te.�ok yak�nda sen de biteceksin
<ManadoLu> Ulan ge�en seferde sorumsuzlu�unuz y�z�nden komple silindim piyasadan.Masal anlatmay�n bana yakar�m hepinizi.Bu ya��ma geldim b�yle cibiliyetsizlik g�rmedim arkada�!
<Y�netim> Ya sinirlenme kuzen on elimiz yok.Terzi kendi s�k���n� dikemezmi� i�te.Hem assolistler sonra ��kar.En iyisini sona saklad�k.
<ManadoLu>Y�z�n�ze g�lmeye de hi� gelmiyo.Hala adam� e��ek yerine koyuyosunuz.Ne terzisi ben kuma� m�y�m haa.Size soruyorum ses gitti de birden.Beni yar�na bitiriyosunuz tamam m�?Hadi i�im var gidicem.�abuk yaz�n biraz...Aloo..
<Y�netim> Gel kendi i�ini kendin yap artist.�ene papu� gibi ama icraat yok.Yap�yoruz bitince koyacaz.Laf anla be.
<ManadoLu> �aka yapt�k be kuzen.�stedi�iniz zaman bitireceksiniz tabi.Yap�mc�lar�ma tak�lamayacak m�y�m ben.Oyy ManadoLu Gurban olsun size...Bitince haber verin siz ben rahats�z etmi� olmayay�m.

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu